“Podrži život” i “Budi human” – uvek možemo i makar malo da pomognemo

Dvanaest godina se borim sa hroničnom bolešću. O tome sam i pisala u jednom ciklusu tekstova, koje možete pročitati klikom na kategoriju Život sa JRA. To je bolest koja nema smrtonosan ishod, ali u određenoj meri zaista otežava život. Prosto neću mnogo ponavljati već napisano, ali ću podsetiti na osnovne karakteristike ove bolesti. JRA ili JIA je vrsta reumatskog artritisa koju dobijaju deca i kojoj se ne zna uzrok. Bolest je hronična, vrlo je malo slučajeva kada se i dogodi da dođe do potpunog izlečenja. Simptomi i promene na zglobovima se mogu ublažiti, to je tačno. Ipak, smatram da nije baš svim lekarima u potpunosti jasno koliko ova bolest može zaista otežati život.

Continue reading ““Podrži život” i “Budi human” – uvek možemo i makar malo da pomognemo”