“Princip superstar (Mesečari)”, II veče, Festival PIP, 2015.

Pokušaću da budem koncizna. Celog dana sam u nekim mojim najdubljim mislima, preispitivanjima. Previranja u glavi nikada dosta – trudila sam se da potisnem sopstvenu grešku i na nju zaboravim umesto da sebi dozvolim da nešto iz nje naučim. I sama sam čitavog dana, sama sa sobom. I sopstvenim strahom.

Continue reading ““Princip superstar (Mesečari)”, II veče, Festival PIP, 2015.”